535-703-707 | 533-343-907
wyszukiwanie zaawansowane
» Regulamin

Translate

 

Producenci

Kategorie

Promocje

GUIDE Rękawice z koziej skóry 43 rozmiar-11 223520941

GUIDE Rękawice z koziej skóry 43 rozmiar-11 22352094121,18 zł21,14 zł brutto17,19 zł netto

TENGTOOLS Zestaw nasadek trzpieniowych 6-kątnych (237660105)

TENGTOOLS Zestaw nasadek trzpieniowych 6-kątnych (237660105)268,80 zł257,07 zł brutto209,00 zł netto

Generator inwertorowy KS 2300i 2,3kW 6,0KM

Generator inwertorowy KS 2300i 2,3kW 6,0KM1 999,00 zł1 899,00 zł brutto1 543,90 zł netto

Jezdne urządzenie podawania smaru 15kg

Jezdne urządzenie podawania smaru 15kg2 207,89 zł1 955,70 zł brutto1 590,00 zł netto

Newsletter

Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.

 

Polecamy

Leasing


Regulamin

Regulamin sklepu internetowego kammar24.pl

 

Zawarcie umowy pomiędzy Klientem a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby. Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego (KAMMAR24, ul. Kaszmirowa 2, 15-680 Białystok). W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

 

REGULAMIN
 

1. Sklep kammar24.pl jest prowadzony przez firmę:

 

MAREK KUBERSKI KAMMAR ZAOPATRZENIE TECHNICZNE
MAREK KUBERSKI SKLEP INTERNETOWY KAMMAR24
Ul. Kaszmirowa 2
15-680 Białystok
NIP: 542-290-10-82
REGON: 200302090
Nr konta bankowego 37 1140 2017 0000 4802 1048 7330

dalej nazywaną „Sprzedającym”.

 

2. Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana „Klientem”.

 

3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.

 

4. Zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta. Realizacja zamówień płatnych za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówień płatnych przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.

Dostępne formy płatności i czas realizacji zamówień:

  • Płatności przelewem oraz Przelewy24.pl -  czas wysyłki jest ustalany indywidualnie dla każdego produktu, jednak nie jest dłuższy niż 14 dni roboczych.

  • Płatne przy odbiorze - czas wysyłki jest ustalany indywidualnie dla każdego produktu.

  • Towar wysyłamy wyłącznie w dni robocze. jednak nie jest dłuższy niż 14 dni roboczych.

W przypadku wyboru płatności przelewem własnym lub Przelewy24.pl klient ma 10 dni na dokonanie wpłaty.

 

 5. Zakupiony towar wraz z wybranym przez Klienta dokumentem sprzedaży (faktura/paragon) jest wysyłany wybranym przez Klienta przewoźnikiem na podany przez Klienta w formularzu zamówienia adres.

 

6. Sprzedający ponosi odpowiedzialność przez dwa lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 roku i pozostałymi stosownymi przepisami prawa.

 

7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec klientów na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym za wady fizyczne i prawne.

Klient po wykryciu wady ma prawo:

a.        złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;

b.        złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, ale nie wtedy kiedy wada jest nieistotna;

c.         żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;

d.        żądać usunięcia wady.

Sprzedawca (sklep kammar24.pl) odpowie w przeciągu 14 dni.

Klient zobowiązany jest dostarczyć rzecz wadliwą na koszt sprzedawcy na adres:KAMMAR24, ul. Kaszmirowa 2, 15-680 Białystok, a jeżeli dostarczenie rzeczy przez klienta byłoby nadmiernie utrudnione (np. ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania) klient zobowiązany jest udostępnić rzecz w miejscu, w którym się znajduje.

Koszty wymiany lub naprawy ponosimy sprzedawca, za wyjątkiem przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana. Wtedy klient zobowiązany jest ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy. Klient ma prawo alternatywnie żądać zapłaty od sprzedawcy części kosztów demontażu i ponownego zamontowania do wysokości ceny rzeczy sprzedanej.

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi jeśli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania klientowi rzeczy, a jeżeli przedmiotem sprzedaży była rzecz używana roku od momentu jej wydania. Uprawnienie Klienta jest ograniczone w czasie do roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie upływa wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy, a jeżeli przedmiotem sprzedaży była rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy. Wyjątkiem jest sytuacja kiedy określony przez nas lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się przed upływem dwóch lat od momentu wydania klientowi rzeczy. Sprzedawca odpowiada wtedy z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.

Odpowiedzialność za wady prawne jest taka sama, a czas na zgłoszenie biegnie od momenty dowiedzenia się o wadzie, a okresy przedawnienia od uprawomocnienia się orzeczenia w sprawie rzeczy dotkniętej wadą prawną.

 

8. W okresie 14 dni od odebrania zamówionego towaru, Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez osobę kupującą weszła w posiadanie rzeczy.
Informujemy, że w przypadku zawarcia Umowy sprzedaży jako firma/przedsiębiorca prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w ramach tzw. 14 dniowego zwrotu nie przysługuje. Ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz. U. z 24 czerwca 2014 r. poz. 827 umożliwiająca odstąpienie od umowy zawartej na odległość jest ustawą konsumencką, regulującą stosunki pomiędzy przedsiębiorcą a Konsumentem, czyli osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Aby klient mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musi poinformować sprzedawcę (KAMMAR24, ul. Kaszmirowa 2, 15-680 Białystok e-mail: sklep@kammar24.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
UWAGA!!! Zwrotom tym samym odstąpieniu od umowy zgodnie z ustawą konsumencką nie podlegają produkty z dostępnością określoną jako "Na zamówienie" gdyż są to produkty nie typowe sprowadzane tylko na zamówienie klienta.

Formularze dostępne są w dwóch formatach na stronie: http://www.kammar24.pl/zwroty-reklamacje-pm-52.html

 

9. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedawca (sklep kammar24.pl) zwraca wszystkie otrzymane płatności w ramach transakcji, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym sprzedawca został poinformowany o decyzji klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności następuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że klient zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Odesłanie rzeczy będącej przedmiotem odstąpienia od umowy powinno nastąpić niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowano sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Klient odpowiada wyłącznie za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Zgodnie z ustawą zwrotowi nie podlegają produkty audialne i wizualne oraz zapisane na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania. 

Zwrotowi nie podlega również towar, który zostały przez Sprzedawcę przygotowane na indywidualne zamówienie Klienta

 

10. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

 

11. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

 

12. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu.
Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.


 

13. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce regulamin (http://www.kammar24.pl/regulamin-pm-5.html). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Klient uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
 

14. Sprzedający zapewnia Klientowi poprawność działania sklepu internetowego w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu kammar24.pl, należy je wszystkie wyłączyć.

 

15. Raty Santander - Obsługę systemu ratalnego zapewnia Santander Consumer Bank S.A. - kammar24.pl nie określa zdolności kredytowej kredytobiorcy, wszelkie informacje dostępne są pod numerem Infolinii Santander Consumer Bank S.A.: tel. 195 00 . Czas realizacji zamówienia w przypadku zakupów na kredyt jest zależny od systemu Santander Consumer Bank S.A. i jego szybkości działania. Przeciętny czas realizacji zamówienia wynosi 2-5 dni roboczych. W przypadku produktów z dłuższym terminem dostawy czas realizacji wydłuża się o czas podany w informacji o dostępności. Zamówienie na które udzielono kredytu jest wysyłane dopiero po zaksięgowaniu środków przekazanych przez system Santander Consumer Bank S.A w ramach udzielonego kredytu.

 

16. Warunki zwrotu VAT dla podróżnych określone są w ustawie z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), więcej informacji: http://www.kammar24.pl/tax-free-pm-27.html

17 Usługę „szybki przelew elektroniczny” oraz  „płatność kartą” za pośrednictwem portalu PRZELEWY24 realzuje PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (60-327) przy ul. Kanclerskiej 15, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000347935, kapitał zakładowy wpłacony w wysokości 4.500.000 PLN, NIP 779-236-98-87, REGON 301345068.

18. Szczegółowe warunki realizacji płatności on-line za pośrednictwem portalu PRZELEWY24 dostępne są na stronie internetowej www.przelewy24.pl.

19. Klient dokonując płatności przelewem online oświadcza, że zna i akceptuje regulamin serwisu kammar24.pl oraz przelewy24.pl oraz wyraża nieodwołalną zgodę na zakupienie zamówionych produktów na portalu kammar24.pl. Warunki korzystania z systemu płatności online przelewy24.pl określa regulamin przelewy24.pl dla klientów końcowych znajdujący się pod linkiem: http://www.przelewy24.pl/cms,37,regulamin_przelewy24.htm

20. W ramach realizacji umowy z Kupującym Sklep jest upoważniony przesłać na adres poczty elektronicznej Kupującego zaproszenie do wypełnienia ankiety posprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący może dobrowolnie wypełnić ankietę.

21.W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.


Przejdź do strony głównej

PRODUCENCI

LEATHERMANPEZALKLINGSPORTENGTOOLSNWSHM MACHINERYWELDMANSKANNOGAFISKARSPROSKITDOLFAMEXMITUTOYOKALTMANNFORMATFERAXTORMEKHEYTECRöhmBLACK&DECKERVIRUTEXFENESPS LIFTMASTERUVEXIDEALGASKEFFANARRENNSTEIGGRAVUREMMAKITASAITSTANLEYUMETAALOSSARTPOLGUHRINGEUROBOORFLEXIPADSHONITONBRUNSEROGLUCARLTONBONDHUSHULTAFORSLINCOLN ELCTRIC BESTERFALONTECHPROMOTECHJOKARIPROSPERPLASTDEWALTVOLTENORUBIROTABROACHTERRAXYATOWORKSITEWOLFCRAFTARIANALEMIGOISCARCHICAGO PNEUMATICNACMONTEROHALDERNAREXTELWINAS-SCHWABEPIHERDARMETSTARMIXLYRAPAFANAJANGOPFERDKWAZARVICTUSJonneswayEXACTSILVERPEDDINGHAUSLUNAL.BRADORWALTER KompressortechnikNOVUSHEYCOE-COLLMEDIDKUPCZYKGEDOREGLOBUSIDEAL PROFESSIONALCELLFAST COMPACLOC-LINECEJNTESTOGEKONUAIR POLSKAATIKAFN GLOBKönner & SöhnenALPOSCRCMACOLAEPPM.K. MORSEYOKOTACMT Orange ToolsWALMERBOSCHEINHELLRIDGIDVOREL 3MABRABOROFOGOKUKKOROTHENBERGERPRESSOLJOBIextraAIRPRESSSTUBAIZEKLERTRUMPFTAJIMAAMFAGPAPXIREGAWASTA-INDUSTRIALMIDAN THOR HAMMERBAHCOLIMITPROXXONSOLASTEINELMIB MESSZEUGEMarston-Domsel GmbHMitsubishi CarbidePROMAOLEO-MACREMSCERATIZITHITACHIHYUNDAIFERMZEUSMORAGRUNDAPROLENA LIGHTINGECEKRETZERDIAMANTMESTOMETABOSCORPIOREBIRCOLLOMIXXENOXKOMETHELIOS-PREISSERGAH ALBERTSBESSEY ERDIBENNINGARTLINEBISON-BIALFELOHENGSTLERRECORD POWERFEMIFORUMDEDRAGUIDEPARATEKAHERVISA PERLESKARNASCHEXPRESSKRESSEvolution Power ToolsSTABILAVOLKELPica-MarkerKERGJOEST ABRASIVESKARCHERLAVORMEGATECDOLMARRAMIA WORKBENCH WERAAWTOOLSTEKNEL KING TONYMULLERMURRAYTESTBOYALBRECHTMENZERFORCEKNIPEXFLUKEDREMELNEXUSYG-1PATROL GROUPHaimer RAMPTURNUSALLITPROTECO

14 DNI NA ZWROT
Dajemy Ci 14 dni na odstąpienie od umowy zakupu

DOSTAWA W 24H
Paczki wysyłane są firma kurierską DHL (90% dochodzi na kolejny dzień) lub dostarczane do Paczkomatów

GWARANTUJEMY
Tylko oryginalne produkty, wysoką jakość, gwarancje, bezpieczeństwo zakupów

DAJEMY
Fachową pomoc, fakturę, paragon, możliwość zakupu na RATY i Leasing

TANI KOSZT WYSYŁKI
Niezależnie od ilości produktów przy zakupie powyżej 650 zl wysyłka GRATIS